جلوگیری از هک تلگرام و افزایش امنیت آن+آموزش

جلوگیری از هک تلگرام و افزایش امنیت آن+آموزش
همان طور که امروز در مقاله ی “امکان هک شدن تلگرام و واتساپ با باگ موجود در SS۷ وجود دارد” مطالعه کردید به تازگی در SS۷ باگی کشف شده است که توسط آن امکان ورود به اکانت تلگرام، واتس اپ یا هر اپلیکیشن پیام رسان دیگری ممکن خواهد بود. قبل از هرچیز باید بر این موضوع تاکید کنیم…

جلوگیری از هک تلگرام و افزایش امنیت آن+آموزش

همان طور که امروز در مقاله ی “امکان هک شدن تلگرام و واتساپ با باگ موجود در SS۷ وجود دارد” مطالعه کردید به تازگی در SS۷ باگی کشف شده است که توسط آن امکان ورود به اکانت تلگرام، واتس اپ یا هر اپلیکیشن پیام رسان دیگری ممکن خواهد بود. قبل از هرچیز باید بر این موضوع تاکید کنیم…
جلوگیری از هک تلگرام و افزایش امنیت آن+آموزش

فیلم سریال آهنگ