تکذیب شایعه شهادت سردار پورجوادی/ تبلیغ کلاس آموزش رقص توسط یک موسسه در بهبهان

تکذیب شایعه شهادت سردار پورجوادی/ تبلیغ کلاس آموزش رقص توسط یک موسسه در بهبهان
در یک اقدام تعجب برانگیز موسسه ای با انتشار گسترده تبلیغات کلاس های آموزش رقص در تلگرام مبادرت به جذب فراگیر کرد که سریعاً با واکنش امام جمعه موقت مواجه شد.

تکذیب شایعه شهادت سردار پورجوادی/ تبلیغ کلاس آموزش رقص توسط یک موسسه در بهبهان

در یک اقدام تعجب برانگیز موسسه ای با انتشار گسترده تبلیغات کلاس های آموزش رقص در تلگرام مبادرت به جذب فراگیر کرد که سریعاً با واکنش امام جمعه موقت مواجه شد.
تکذیب شایعه شهادت سردار پورجوادی/ تبلیغ کلاس آموزش رقص توسط یک موسسه در بهبهان

اسکای نیوز