تهدیدات نرم افزار شماره مجازی در تلگرام

تهدیدات نرم افزار شماره مجازی در تلگرام
مرکز مدیریت عملیات رخداد های رایانه ای درباره مضرات استفاده ناآگاهانه از نرم افزار های شماره مجازی برای ثبت نام و نیز نرم افزار های شخص سوم برای استفاده از سرویس تلگرام، هشدار داد.
به گزارش مهر، نرم افزار های شماره مجازی برای ایجاد حساب کاربری در برنامه تلگرام از سوی کاربران مورد استفاده قرار می گیرد که مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخداد های رایانه ای (مرکز ماهر) با اعلام هشدار هایی برای حفظ حریم خصوصی در فضای شبکه پیام رسان تلگرام، بر لزوم داشتن آگاهی در استفاده از این نرم افزار ها تاکید کرد.

تهدیدات نرم افزار شماره مجازی در تلگرام

مرکز مدیریت عملیات رخداد های رایانه ای درباره مضرات استفاده ناآگاهانه از نرم افزار های شماره مجازی برای ثبت نام و نیز نرم افزار های شخص سوم برای استفاده از سرویس تلگرام، هشدار داد.
به گزارش مهر، نرم افزار های شماره مجازی برای ایجاد حساب کاربری در برنامه تلگرام از سوی کاربران مورد استفاده قرار می گیرد که مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخداد های رایانه ای (مرکز ماهر) با اعلام هشدار هایی برای حفظ حریم خصوصی در فضای شبکه پیام رسان تلگرام، بر لزوم داشتن آگاهی در استفاده از این نرم افزار ها تاکید کرد.

تهدیدات نرم افزار شماره مجازی در تلگرام

گوشی موبایل