تلگرام یک میلیون دلار جایزه می دهد

تلگرام یک میلیون دلار جایزه می دهد
نصر: تلگرام در یک حرکت جدید تصمیم گرفته به توسعه دهندگان روبات ها یک میلیون دلار جایزه بدهد که البته برای برنده شدن باید چند شرط هم رعایت کنند. این توسعه دهندگان باید با استفاده از Bot API، روبات های خود را بسازند. این رویداد کاملا رایگان است و برای همه آزاد است.

تلگرام یک میلیون دلار جایزه می دهد

نصر: تلگرام در یک حرکت جدید تصمیم گرفته به توسعه دهندگان روبات ها یک میلیون دلار جایزه بدهد که البته برای برنده شدن باید چند شرط هم رعایت کنند. این توسعه دهندگان باید با استفاده از Bot API، روبات های خود را بسازند. این رویداد کاملا رایگان است و برای همه آزاد است.
تلگرام یک میلیون دلار جایزه می دهد

آپدیت نود 32 ورژن 8

میهن دانلود