تلگرام ششمین اپ پیام رسان محبوب جهان

تلگرام ششمین اپ پیام رسان محبوب جهان
ICTPRESS – طبق آنالیزی که توسط Similar Web صورت گرفته واتس اپ در ۱۰۹ کشور دنیا بیشترین کاربر را دارد و تلگرام با فاصله بسیار زیاد در مکان ششم این رده بندی قرار گرفته است.

تلگرام ششمین اپ پیام رسان محبوب جهان

ICTPRESS – طبق آنالیزی که توسط Similar Web صورت گرفته واتس اپ در ۱۰۹ کشور دنیا بیشترین کاربر را دارد و تلگرام با فاصله بسیار زیاد در مکان ششم این رده بندی قرار گرفته است.
تلگرام ششمین اپ پیام رسان محبوب جهان

خبرگزاری اصفحان