تلگرام، نرم افزار محبوب داعش

تلگرام، نرم افزار محبوب داعش
پرشین خودرو: 34 درصد ارتباطات اینترنتی گروه تروریستی داعش مبتنی بر تلگرام انجام می شود و امکانات امنیتی ویژه در آن باعث شده است تروریست ها براحتی بتوانند بدون مشخص شدن هویت خود، اطلاعات محرمانه را رد و بدل کنند.

تلگرام، نرم افزار محبوب داعش

پرشین خودرو: 34 درصد ارتباطات اینترنتی گروه تروریستی داعش مبتنی بر تلگرام انجام می شود و امکانات امنیتی ویژه در آن باعث شده است تروریست ها براحتی بتوانند بدون مشخص شدن هویت خود، اطلاعات محرمانه را رد و بدل کنند.
تلگرام، نرم افزار محبوب داعش

فروش بک لینک

اخبار دنیای دیجیتال