ترویج روزه خواری در تلگرام

ترویج روزه خواری در تلگرام
بسیج پرس – اخیراً و همزمان با نزدیک شدن به ایام ماه مبارک رمضان و در پناه عدم برخورد سریع و به موقع مسئولان امر، کانالی با هدف ترویج روزه خواری و شکستن قبح گناه روزه خواری ایجاد شده است.

ترویج روزه خواری در تلگرام

بسیج پرس – اخیراً و همزمان با نزدیک شدن به ایام ماه مبارک رمضان و در پناه عدم برخورد سریع و به موقع مسئولان امر، کانالی با هدف ترویج روزه خواری و شکستن قبح گناه روزه خواری ایجاد شده است.
ترویج روزه خواری در تلگرام

عکس