به کانال تلگرامی خبرنگاران جوان پانا بپیوندید

به کانال تلگرامی خبرنگاران جوان پانا بپیوندید
به گزارش خبرنگار پانا از استان مرکزی، به همت واحد آموزش پانا و تشکیلات پاما، کانالی در تلگرام به منظور ارتقای دانش روزنامه نگاری برای خبرنگاران دانش آموز و نیز شناسایی افراد با انگیزه و علاقمند تشکیل شده است.
تمامی دانش آموزان علاقمند و فعال در این حرفه و همچنین دانش آموزان، خبرنگار عضو تشکیلات پیشتاز و فرزانه می توانند عضو این کانال شوند.
آدرس کانال تلگرامی خبرنگاران جوان پانا pama95@ می باشد.

به کانال تلگرامی خبرنگاران جوان پانا بپیوندید

به گزارش خبرنگار پانا از استان مرکزی، به همت واحد آموزش پانا و تشکیلات پاما، کانالی در تلگرام به منظور ارتقای دانش روزنامه نگاری برای خبرنگاران دانش آموز و نیز شناسایی افراد با انگیزه و علاقمند تشکیل شده است.
تمامی دانش آموزان علاقمند و فعال در این حرفه و همچنین دانش آموزان، خبرنگار عضو تشکیلات پیشتاز و فرزانه می توانند عضو این کانال شوند.
آدرس کانال تلگرامی خبرنگاران جوان پانا pama95@ می باشد.
به کانال تلگرامی خبرنگاران جوان پانا بپیوندید

خبرگزاری اصفحان