بعیدی نژاد: گزارش آنکتاد مربوط به دوران تحریم است

بعیدی نژاد: گزارش آنکتاد مربوط به دوران تحریم است
عضو تیم مذاکره کننده هسته ای گزارش 2015 آنکتاد را مربوط به دوران تحریم دانست و گفت: بر اساس آمارهای کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل(آنکتاد) میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی از 2012 روند کاهشی داشته و این روند با حصول برجام معکوس شده است.
به گزارش صدای ایران، حمید بعیدی نژاد امروز سه شنبه طی یادداشتی در صفحه تلگرام خود نوشت: گزارش آنکتاد یا همان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در خصوص کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2015 در رسانه ها انعکاس وسیعی داشت، اما بخشی از واقعیت در گزارشات چندان که باید …

بعیدی نژاد: گزارش آنکتاد مربوط به دوران تحریم است

عضو تیم مذاکره کننده هسته ای گزارش 2015 آنکتاد را مربوط به دوران تحریم دانست و گفت: بر اساس آمارهای کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل(آنکتاد) میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی از 2012 روند کاهشی داشته و این روند با حصول برجام معکوس شده است.
به گزارش صدای ایران، حمید بعیدی نژاد امروز سه شنبه طی یادداشتی در صفحه تلگرام خود نوشت: گزارش آنکتاد یا همان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در خصوص کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2015 در رسانه ها انعکاس وسیعی داشت، اما بخشی از واقعیت در گزارشات چندان که باید …
بعیدی نژاد: گزارش آنکتاد مربوط به دوران تحریم است

عکس