برگزاری مسابقه عکاسی ونوس گشت

برگزاری مسابقه عکاسی ونوس گشت
به گزارش سرویس بازار ایسنا، آژانس هواپیمایی و خدمات گردشگری ونوس گشت خطاب به مخاطبانش اعلام کرد: در دوره اول چالش عکس های حین پرواز ونوس گشت، شما می توانید در حین پرواز و سفر خود عکس گرفته و آن را به آدرس تلگرام ونوس گشت برای ما ارسال کنید. سپس با قرار گرفتن در این کانال تلگرامی و فوروارد شدن عکس توسط خود شما برای دوستانتان تعداد بازدید عکس را بالا ببرید و از ما جایزه بگیرید.
این آژانس هواپیمایی اعلام کرد: سه عکس برتر که بیشترین بازدید را داشته باشند از طرف این آژانس هواپیمایی جایزه می گیرند و همچنین …

برگزاری مسابقه عکاسی ونوس گشت

به گزارش سرویس بازار ایسنا، آژانس هواپیمایی و خدمات گردشگری ونوس گشت خطاب به مخاطبانش اعلام کرد: در دوره اول چالش عکس های حین پرواز ونوس گشت، شما می توانید در حین پرواز و سفر خود عکس گرفته و آن را به آدرس تلگرام ونوس گشت برای ما ارسال کنید. سپس با قرار گرفتن در این کانال تلگرامی و فوروارد شدن عکس توسط خود شما برای دوستانتان تعداد بازدید عکس را بالا ببرید و از ما جایزه بگیرید.
این آژانس هواپیمایی اعلام کرد: سه عکس برتر که بیشترین بازدید را داشته باشند از طرف این آژانس هواپیمایی جایزه می گیرند و همچنین …
برگزاری مسابقه عکاسی ونوس گشت