برای اولین بار در ایران منتشر می شود

برای اولین بار در ایران منتشر می شود
مژده به علاقمندان به کاراته؛
برای اولین بار در ایران منتشر می شود
مجموعه کامل اموزش کاتاهای شیتوریو و شوتوکان از کاتاهای پایه تا پیشرفته
بررسی جزییات تمام کاتاها با ارایه بونکای از جهات مختلف
کار مشترک امیر یاری مربی موفق سالهای اخیر تیم ملی کاتا و فرید حقیقی نایب قهرمان کاراته جهان
بیش از دویست دقیقه فیلم اموزشی شامل کاتا، کومیته و بونکای معادل یکصد جلسه آموزشی
ویژه قهرمانان، مربیان و هنرجویان
اطلاعات بیشتر را هم اکنون در کانال تلگرام ستارگان کاراته با آدرس ذیل جستجو کنید

برای اولین بار در ایران منتشر می شود

مژده به علاقمندان به کاراته؛
برای اولین بار در ایران منتشر می شود
مجموعه کامل اموزش کاتاهای شیتوریو و شوتوکان از کاتاهای پایه تا پیشرفته
بررسی جزییات تمام کاتاها با ارایه بونکای از جهات مختلف
کار مشترک امیر یاری مربی موفق سالهای اخیر تیم ملی کاتا و فرید حقیقی نایب قهرمان کاراته جهان
بیش از دویست دقیقه فیلم اموزشی شامل کاتا، کومیته و بونکای معادل یکصد جلسه آموزشی
ویژه قهرمانان، مربیان و هنرجویان
اطلاعات بیشتر را هم اکنون در کانال تلگرام ستارگان کاراته با آدرس ذیل جستجو کنید

برای اولین بار در ایران منتشر می شود

روزنامه قانون