انتقاد بعیدی نژاد از احمدی نژاد و آمریکا

انتقاد بعیدی نژاد از احمدی نژاد و آمریکا
مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه در صفحه تلگرام خود به چند نکته در خصوص دستبرد جدید به اموال ایران در آمریکا اشاره کرده است.

انتقاد بعیدی نژاد از احمدی نژاد و آمریکا

مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه در صفحه تلگرام خود به چند نکته در خصوص دستبرد جدید به اموال ایران در آمریکا اشاره کرده است.
انتقاد بعیدی نژاد از احمدی نژاد و آمریکا

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 6

سپهر نیوز