انتشار فایل صوتی جنجالی منتسب به گلر جدید پرسپولیس/بیرانوند در راه سوشا!

انتشار فایل صوتی جنجالی منتسب به گلر جدید پرسپولیس/بیرانوند در راه سوشا!
علیرضا بیرانوند درست در روزی که با پرسپولیس قرارداد بست با یک دردسر بزرگ رو به رو شد، دردسری مثل انتشار یک فایل صوتی جنجالی.
انتشار فایل صوتی منتسب به علیرضا بیرانوند در کانالهای تلگرام گلر جدید پرسپولیس را به دردسر انداخت.
به گزارش تابناک ورزشی، بعد از یک فصل کابوس وار برای سوشا مکانی و دروازه پرسپولیس، هواداران این تیم امید دارند تا با حضور بیرانوند این مسائل دیگر از یادشان برود و این بار برانکو از خط دفاعی و دروازه بان خود هم مثل خط حمله مطمئن باشد.
با این حال در حالی که 2 روز از عقد قرارداد …

انتشار فایل صوتی جنجالی منتسب به گلر جدید پرسپولیس/بیرانوند در راه سوشا!

علیرضا بیرانوند درست در روزی که با پرسپولیس قرارداد بست با یک دردسر بزرگ رو به رو شد، دردسری مثل انتشار یک فایل صوتی جنجالی.
انتشار فایل صوتی منتسب به علیرضا بیرانوند در کانالهای تلگرام گلر جدید پرسپولیس را به دردسر انداخت.
به گزارش تابناک ورزشی، بعد از یک فصل کابوس وار برای سوشا مکانی و دروازه پرسپولیس، هواداران این تیم امید دارند تا با حضور بیرانوند این مسائل دیگر از یادشان برود و این بار برانکو از خط دفاعی و دروازه بان خود هم مثل خط حمله مطمئن باشد.
با این حال در حالی که 2 روز از عقد قرارداد …
انتشار فایل صوتی جنجالی منتسب به گلر جدید پرسپولیس/بیرانوند در راه سوشا!

میهن دانلود