استیکرسازهای مزاحم، یک روستا را به هم ریختند

استیکرسازهای مزاحم، یک روستا را به هم ریختند
همه چیز از چند وقت پیش شروع شد. محسن پسر ١٩ ساله ای که اهل یکی از روستاهای شهرستان شاهرود بود، وقتی که در تلگرام با دوستانش چت می کرد، ناگهان در یکی از گروه های تلگرامی عکس خودش را دید.

استیکرسازهای مزاحم، یک روستا را به هم ریختند

همه چیز از چند وقت پیش شروع شد. محسن پسر ١٩ ساله ای که اهل یکی از روستاهای شهرستان شاهرود بود، وقتی که در تلگرام با دوستانش چت می کرد، ناگهان در یکی از گروه های تلگرامی عکس خودش را دید.
استیکرسازهای مزاحم، یک روستا را به هم ریختند

دانلود برنامه ایمو