استخدام در شرکت نرم افزاری دوران رایانه

استخدام در شرکت نرم افزاری دوران رایانه
تخصص های آگهی
استخدام طراح گرافیک استخدام کارمند اداری استخدام گرافیست
محل آگهی
استخدام تبریز و آذربایجان شرقی
آگهی استخدام شرکت نرم افزاری دوران رایانه جهت تکمیل کادر اداری خود نیازمند یک نفر خانم با تخصص های زیر می باشد:
– نرم افزارهای اداری
– فتوشاپ
– نصب و راه اندازی نرم افزار
ارسال رزومه به: @anapasand : تلگرام
Anapasand.job@gmail.com میدان ساعت
ارسال رزومه به این کارفرما (ویژه کاربران VIP)
اطلاعات تماس آگهی
ایمیل: An…@gmail.com (نمایش کامل …

استخدام در شرکت نرم افزاری دوران رایانه

تخصص های آگهی
استخدام طراح گرافیک استخدام کارمند اداری استخدام گرافیست
محل آگهی
استخدام تبریز و آذربایجان شرقی
آگهی استخدام شرکت نرم افزاری دوران رایانه جهت تکمیل کادر اداری خود نیازمند یک نفر خانم با تخصص های زیر می باشد:
– نرم افزارهای اداری
– فتوشاپ
– نصب و راه اندازی نرم افزار
ارسال رزومه به: @anapasand : تلگرام
Anapasand.job@gmail.com میدان ساعت
ارسال رزومه به این کارفرما (ویژه کاربران VIP)
اطلاعات تماس آگهی
ایمیل: An…@gmail.com (نمایش کامل …
استخدام در شرکت نرم افزاری دوران رایانه

بازی