از صف ناودان ها تا رخ نمائی رنگین کمان و مه گرفتگی راه آهن در هشترود +تصاویر

از صف ناودان ها تا رخ نمائی رنگین کمان و مه گرفتگی راه آهن در هشترود +تصاویر
به گزارش خبرنگار گروه شهروند خبرنگار پیک هشترود ، تعدادی از تصاویر جالب ارسال شده به تحریریه این سایت بدین ترتیب است:
صف ناودان ها در خیابان های هشترود

رنگین کمان در آسمان هشترود
راه آهن هشترود در مه
جاده خراسانک هشترود در مه
رنگین کمان زیبا در شهر قره آغاج
شما هم می توانید سوژه های خود را از طریق تلگرام به آی دی زیر ارسال کنید.
@peykehashtrood_ir
پایان پیام/م.ا
پسندیدن ( 0 ) نپسندیدن ( 0 )

از صف ناودان ها تا رخ نمائی رنگین کمان و مه گرفتگی راه آهن در هشترود +تصاویر

به گزارش خبرنگار گروه شهروند خبرنگار پیک هشترود ، تعدادی از تصاویر جالب ارسال شده به تحریریه این سایت بدین ترتیب است:
صف ناودان ها در خیابان های هشترود

رنگین کمان در آسمان هشترود
راه آهن هشترود در مه
جاده خراسانک هشترود در مه
رنگین کمان زیبا در شهر قره آغاج
شما هم می توانید سوژه های خود را از طریق تلگرام به آی دی زیر ارسال کنید.
@peykehashtrood_ir
پایان پیام/م.ا
پسندیدن ( 0 ) نپسندیدن ( 0 )
از صف ناودان ها تا رخ نمائی رنگین کمان و مه گرفتگی راه آهن در هشترود +تصاویر

دانلود فیلم جدید