آموزش نظامی داعش به کودکان اندونزی

آموزش نظامی داعش به کودکان اندونزی
فرارو- کودکان لباس های نظامی به تن می کنند، آموزش های رزمی می بینند و اسلحه و تفنگ شلیک می کنند. آن ها پاسپورت های اندونزیایی خود را در جرقه آتشی بزرگ می سوزانند.
به گزارش فرارو به نقل از فارین پالسی، این ها تصاویری است که این هفته در ویدئویی شانزده دقیقه ای از داعش در تلگرام و توییتر منتشر شد. تحلیلگران تأیید کرده اند که این تصاویر در استانی در شمال شرق سوریه که گروه داعش آن را “البرکه” می نامد ، فیلم برداری شده است.
این فیلم کودکان و نوجوانان اهل اندونزی و مالزی را نشان می دهد که لباس و جلیقه …

آموزش نظامی داعش به کودکان اندونزی

فرارو- کودکان لباس های نظامی به تن می کنند، آموزش های رزمی می بینند و اسلحه و تفنگ شلیک می کنند. آن ها پاسپورت های اندونزیایی خود را در جرقه آتشی بزرگ می سوزانند.
به گزارش فرارو به نقل از فارین پالسی، این ها تصاویری است که این هفته در ویدئویی شانزده دقیقه ای از داعش در تلگرام و توییتر منتشر شد. تحلیلگران تأیید کرده اند که این تصاویر در استانی در شمال شرق سوریه که گروه داعش آن را “البرکه” می نامد ، فیلم برداری شده است.
این فیلم کودکان و نوجوانان اهل اندونزی و مالزی را نشان می دهد که لباس و جلیقه …
آموزش نظامی داعش به کودکان اندونزی

تلگرام